Naslovnica BHBus Info BHBus Info: AdBlue

BHBus Info: AdBlue

2762
0
PODIJELI

Opće stvari
AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima.462128_788108_400_300_95564305a4622AdBlue je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (klasa 1 u Nemačkoj). Po hemijskom sastavu, AdBlue je 32,5%-ni rastvor uree najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovan standardima DIN 70070 i ISO 22241.Konstantan kvalitet proizvoda AdBlue se može obezbjediti samo ukoliko je formulisan iz proizvodnje uree, te nadalje skladišten i manipulisan u skladu sa instrukcijama CEFIC. Osnovni preduslov obezbjeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM – quality management) u skladu sa DIN ISO 9000.

Kvalitet
Životni vijek i efektivnost SCR sistema na vozilu, zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue. Da bi se ispunili svi potrebni zahtjevi, zaostali sastojci iz proizvoda AdBlue zadržani u katalitičkom pretvaraču (SCR) moraju se držati na apsolutnom minimumu. To je moguće postići samo kada je urea rješenje najviše čistoće.

AdBlue mora biti strogo u skladu sa standardima DIN 70070 i ISO 22241, koji određuju kvalitet i čistoću urea rješenja potrebnog za SCR proces u komercijalnim vozilima._68_ml350_bluetec_m_14Skladištenje i manipulacija
Kako bi spriječili promjenu kvaliteta proizvoda AdBlue i istovremeno izbjegli visoke troškove održavanja vozila, neophodno je da AdBlue bude skladišten u originalnoj ambalaži namjenjenoj isključivo za to. Također, velika pažnja se mora posvetiti prilikom manipulacije i pretakanja ovog proizvoda. Ambalaža, posude, crijeva i pumpe za pretakanje moraju biti maksimalno čiste i moraju se koristiti isključivo za proizvod AdBlue. Najmanja nečistoća može izazvati velika oštećenja na vozilu i time prouzrokovati velike troškove za vlasnika.Budući da proizvod AdBlue mrzne na temperaturi od -11, a počinje ubrzano da se razgrađuje na temperaturama iznad +25, skladištenje i punjenje sistema moraju biti osigurani na temperaturi između +30 i -11 stepeni.

Preporučena maksimalna temperatura skladištenja od +25 stepeni održava kvalitet proizvoda AdBlue u skladu sa zahtjevima standarda DIN 70070, na rok od najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje proizvoda. U slučaju da je ova temperatura premašena taj rok je smanjen. Ukoliko dođe do zamrzavanja proizvoda AdBlue na temperaturi ispod -11 stepeni, nakon odmrzavanja proizvod će ponovo biti upotrebljiv sa svojim neizmjenjenim karakteristikama.

Razgradnja i zbrinjavanje
Proizvod AdBlue je jednostavno razgradljiv od strane mikroorganizama. Opasnost koju ovaj proizvod predstavlja u slučaju izlivanja ili prosipanja u vodu ili zemlju je vrlo niska. U skladu s tim, ovaj proizvod je smješten u najnižu klasu opasnosti na vodu prema njemačkom “water hazard” testu – WGK 1. Zbog izuzetno dobre razgradljivosti, male količine prosutog proizvoda AdBlue se mogu jednostavno isprati sa velikim količinama čiste vode, bez daljih posljedica na prirodnu okolinu.

Opasnost i zdravlje
Proizvod AdBlue je vodeni rastvor i po relevantnim evropskim hemijskim zakonima nije opasan po zdravlje ljudi, životinja, niti biljaka. Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasna stvar prema relevantnim materijalima i transportnim propisima. U slučaju da tokom rukovanja male količine proizvoda AdBlue dođu u dodir s ljudskom kožom, dovoljno je zaprljane dijelove kože isprati sa dosta vode. Opasnost po ljudsko zdravlje može biti praktično isključena.tp24-adblue-zapfen_02Funkcionalnost: SCR – katalizator
Prije katalitičkog konvertera (pretvarača) AdBlue se hemijski pretvara u amonijak, koji (u sljedećem koraku) u SCR – katalitičkom konverteru, transformiše azotne okside (NOx) koji su štetni, u azot (N2) i vodu (H2O) koji inače predstavljaju prirodnu komponentu vazduha koji dišemo. AdBlue nije dizel aditiv! AdBlue će biti smješten u posebnom rezervoaru i doziraće se nezavisno. Potrošnja proizvoda AdBlue je oko 5% potrošnje dizel goriva na 100 km.

Važeća zakonska regulativa
Novi standard EU po pitanju emisije izduvnih gasova za kamione i autobuse teže od 3,5 mt.
Euro 4 – regulativa važeća od 1. oktobra 2005.: smanjenje graničnih vrijednosti emitovanih NOx gasova (minus 30%) i čestica čađi (minus 80%).
Euro 5 – regulativa važeća od 1. oktobra 2008.: dodatno smanjenje graničnih vrijednosti emitovanih NOx gasova za oko 40%.

Mogućnosti ostvarenja zakonskih standarda i normi
Euro 4 – standard
EGR (Exhaust Gas Recirculation) – filter za čestice i sistem upravljanja radom motora. Kod optimizovanog upravljanja rada motora (npr. HPI kod Scania), korištenjem EGR – tehnologije (isparenja se hlade i vraćaju u turbo punjač = Intercooler, kako bi se postigle granične vrijednosti) u kombinaciji sa filterima za čestice standardi Euro 4 su dostižni. Međutim, ovo je moguće postići (za sada) samo kod motora sa 6 cilindara.
SCR (Selective Catalytic Reduction) – Kod ove tehnologije upravljanja radom motora hemijski “depo” amonijaka – AdBlue (rastvor Uree 32,5%) se dodaje između motora i prve katalitičke komore. Ovaj sistem je pogodan i za motore sa više od 6 cilindara.

Euro 5 – standard
SCR (Selective Catalytic Reduction) – Ova tehnologija je prema sadašnjem stepenu razvoja trenutno jedini način za postizanje graničnih, u perspektivi i nižih, vrijednosti propisanih Euro 5.