Naslovnica BHBus Info BHBus Info: Homologacija

BHBus Info: Homologacija

3160
0
PODIJELI

 

Nakon što smo prošli put u ovoj rubrici pisali nešto više o AdBlue, danas ćemo napisati nešto više o homologaciji. Svi smo čuli za taj proces, a u idućim redovima donosimo i tačno šta on znači i kako se provodi.pred_hmglUvoz vozila starijih od sedam godina dozvoljen je i u BiH. To znači da je dosadašnje ograničenje uvoza vozila starijih od sedam godina ukinuto, a uvoz takvih vozila je dozvoljen uz uslov da motorna i priključna vozila koja se uvoze ispunjavaju tehničke zahtjeve, propisane odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima koje moraju zadovoljavati vozila pri homologaciji novoproizvedenog i rabljenog vozila. Pod pojmom “rabljeno vozilo” podrazumjeva se vozilo od čije je prve registracije prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od najmanje 3000 km, u protivnom vozilo se smatra novim.

Homologacija je, po definiciji, “proces potvrđivanja da je nešto nečemu odgovarajuće ili saglasno”. Ova riječ se obično koristi u kontekstu motornih vozila, što zapravo nas i interesuje. Prilikom homologacije se ispituju uređaji bitni za sigurnost vozila, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila. Dakle, ispituju se kočnice, upravljački mehanizam, svjetlosno-signalni uređaji, pneumatici i slično, a kod pasivne sigurnosti i sigurnosni pojasevi, sigurnosna stakla, unutrašnja oprema, protivpožarna zaštita…

Proces potvrđivanja
Postupak homologacije u BiH se provodi u skladu sa Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima i obavlja se u okviru carinjenja vozila. Nakon što se dobije dokument o usklađenosti vozila, slijedi carinski postupak, pa registracija vozila. To konkretno znači da se prilikom ulaska vozila u carinsko područje BiH koja podliježu obavezi homologacije ili identifikacije i ocjene tehničkog stanja, u polaznom carinskom uredu na graničnom prelazu preko kojeg vozilo ulazi, podnosi carinska prijava za postupak prevoza (TR prijava). Polazni carinski ured, kao rok prijave vozila odredišnom carinskom uredu, u TR prijavi mora upisati deseti dan od dana ulaska vozila u BiH. To znači da uvoznik ima rok od deset dana da uradi homologaciju vozila i da se najkasnije deseti dan od ulaska u carinsko područje BiH mora pojaviti u odredišnom carinskom uredu radi provođenja carinske procedure uvoza, to jeste carinjenja vozila. Prilikom podnošenja carinske deklaracije za carinjenje, pored ostale neophodne dokumentacije, carinska služba će zahtijevati i potvrdu o ispunjenosti uslova homologacije vozila. Bez pomenute potvrde, koju izdaje ovlašteno tijelo za homologaciju, ne može se obaviti carinska procedura uvoza vozila u BiH.numbers-enUz zahtjev se dostavlja :
– saobraćajna dozvola (za polovna vozila),
– kupoprodajni ugovor, i/ili
– račun, i/ili
– jedinstvena carinska isprava,
– potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr.odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i
– dokaz o plaćenim naknadama za provođenje postupka homologacije.

Naknade za sprovoðenje postupka homologacije pojedinačnog vozila:

Kategorija Naknada (KM) – nije uključen PDV
M1 i N1 150.00
M2, M3, N2 I N3 250.00
O1 i O2 110.00
O3 i O4 150.00
L1, L2 i L3 80.00
L4 i L5 90.00
L6 i L7 100.00

Naknada za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja vozila iznosi 75 % od ukupne cijene naknade za homologaciju pojedinačnog vozila.

slide-3Pored naknade za sprovođenje postupka homologacije/identifikacije, naplaćuje se još i izdavanje potvrde proizvođača u iznosu od 50 KM (u cijenu nije uključen PDV), a ukoliko se za vozilo posjeduje COC document, onda se naplaćuje naknada za ovjeru COC dokumenta u iznosu od 30 KM (u cijenu nije uključen PDV).