Naslovnica BHBus Info BHBus Info: Digitalni tahografi

BHBus Info: Digitalni tahografi

3499
0
PODIJELI

Nastavak BHBus Info rubrike ćemo obilježiti serijalom uputstava korištenja Digitalnog i Analognog tahografa.

Serijal započinjemo upustvom sa nizom zadataka koji će objasniti obaveze svakog vozača tokom korištenja digitalnog tahografa.tah

  1. Umetnite karticu vozača
  2. Naknadni upisi

Vrijeme vožnje / vremena odmora / ostali poslovi / razdoblje raspoloživosti vožnje u svrhu preuzimanja vozila izvan sjedišta kompanije (ostali poslovi).
(Važno: moraju se predočiti dokazi za vremena vožnje i odmora, bez ikakvih praznina)

  1. Bilježenje aktivnosti i pripadajući simboli

„Vrijeme vožnje“ – tahograf evidentira automatski. Vrijeme vožnje obuhvata sve aktivnosti vezane za kretanje vozila (u vrijeme vožnje ubraja se i kratkotrajno zaustavljanje u kolonama, na semaforima ili pružnim prijelazima).
„Ostali poslovi“ – ovu aktivnost treba odabrati npr. prilikom utovara i istovara, kontrole pri polasku, kod održavanja ili punjenja rezervoara za gorivo. U ostale poslove se ubrajaju npr. i vremena čekanja na granici kada predviđeno vrijeme trajanja nije unaprijed poznato.
„Razdoblje raspoloživosti“ – ovu aktivnost treba odabrati kada se ne upravlja vozilom ili vozač obavlja druge poslove, ali mora biti na raspolaganju kako bi nastavio vožnju. Ovo je vrijeme tokom kojeg vozač ne može slobodno raspolagati svojim vremenom. U razdoblje raspoloživosti se ubraja i vrijeme koje je mobilni radnik kao suvozač proveo u vozilu koje se nalazi u pokretu.
„Prekid vožnje i vrijeme odmora“ – ovu aktivnost treba odabrati u odgovarajućim slučajevima. To je period tokom kojeg vozač slobodno raspolaže svojim vremenom.

  1. Kraj rada

Izvadite karticu vozača.
Prevoznik mora podatke s kartice vozača pohraniti najkasnije svakih 28 dana.    digitalni_01    5. Promjena vozila

Izvadite karticu vozača i umetnite je u digitalni tahograf novog vozila.

  1. Kvar tahografa

Podaci o vozaču se moraju upisati na posebnom listiću koji se prilaže kartici vozača (npr.poleđina papira pisača). Vrijeme vožnje / vrijeme odmora / ostali poslovi / razdoblje raspoloživosti moraju se ručno upisati na tom listiću. Vozač te zabilješke mora imati u vozilu 28 dana, a nakon toga ih mora predati vlasniku. Poslodavac je dužan uređaj dati na popravak.

  1. Gubitak/krađa/oštećenje/neispravan rad kartice vozača

Nakon završetka vožnje treba napraviti ispis podataka iz digitalnog tahografa te se moraju ručno upisati lični podaci vozača.
servis_tahografa_2Vozač ispis mora imati u vozilu 28 dana, a u roku 7 kalendarskih dana se treba podnijeti zahtjev za izdavanje nove kartice vozača.
Do primanja nove kartice, vozač mora na početku i na kraju upotrebe tahografa napraviti ispis te se ručno moraju upisati osobni podaci vozača.
Vozač ispise mora imati u vozilu 28 dana te ih nakon toga mora predati prevozniku.

  1. Istek valjanosti kartice vozača

Zahtjev za izdavanje nove kartica mora se podnijeti na vrijeme prije isteka trajanja stare kartice.
Ako vozač nema važeću karticu vozača, ne smije upravljati vozilima s digitalnim tahografima.
Karticu vozača koja je istekla vozač mora imati u vozilu slijedećih 28 dana.

  1. Promjena vozača

Kod dvočlane posade se kartice vozača moraju zamijeniti u ulazima 1 i 2.